manaste-logo-transparentb

HENGITYS

UNLIMITED

HENGITYSVALMENTAJAN KOULUTUS (100h)

Haluatko auttaa ihmisiä hengittämään vapaammin, säätelemään vireystilaa vaivattomasti, kasvattamaan suorituskykyä, hoitamaan kroonisia vaivoja ja tuntemaan olonsa hyväksi omissa nahoissa?

Kouluttaudu sertifioiduksi hengitysvalmentajaksi osaavissa käsissä! Osallistu hengitysvalmentajakoulutukseen Helsingissä (osan koulutuksesta voi käydä etänä).

manaste-logo-transparentb

HENGITYS

UNLIMITED

HENGITYS-

VALMENTAJAN

KOULUTUS (100h)

Haluatko auttaa ihmisiä hengittämään vapaammin, säätelemään vireystilaa vaivattomasti, kasvattamaan suorituskykyä, hoitamaan kroonisia vaivoja ja tuntemaan olonsa hyväksi omissa nahoissa?

Kouluttaudu sertifioiduksi hengitysvalmentajaksi osaavissa käsissä! Osallistu hengitysvalmentajan koulutukseen Helsingissä (osan koulutuksesta voi käydä etänä).

HANKI TAIDOT TYÖSKENNELLÄ

 • Asiakkaiden kanssa, joilla on haasteita stressin, alipalautumisen, ahdistuneisuuden, jännityksen, pelon, unen, kipujen ja kolotusten, keskittymiskyvyn, ruoansulatuksen, alhaisen energian tai itseluottamuksen suhteen
 • Erilaisten hengityksen haasteiden, dysfunktionaalisen hengityksen, toiminnallisten hengityshäiriöiden tai kroonisten tilojen kanssa
 • Suorituskyvyn kasvattamisesta, luovuuden kukoistuksesta ja autenttisen elämän elämisestä kiinnostuneiden (urheilijoiden, taitelijoiden, johtohenkilöiden, uteliaiden sielujen) kanssa

PÄÄPERIAATTEET

 • Kehollinen painotus (embodiment)
 • Traumainformoitu
 • Hermoston hyvinvointiin keskittyvä
 • Tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva mutta hengitystä moniulotteisesti arvostava
 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteen & elämään

4 MODUULIA

 1. 1
  Hengityksen anatomia ja fysiologia
 2. 2
  Hengitys, hermosto ja tunteet
 3. 3
  Hengitys ja holistinen hyvinvointi
 4. 4
  Hengitysvalmennuksen syventävä osuus: protokollat, hengitysohjelmat, hengitys suorituskyvyn kasvattajana, urheilijan hengitys, joogin hengitys + hengitysvalmennus ammattina 

Hengitysvalmentajan koulutus on enemmän kuin matka hengityksen maailmaan. Se on matka kehollisuuteen ja sisäisen virtasi äärelle, ihon alle.

MIKSI NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HENGITYSVALMENNUS HOLISTISELLA OTTEELLA ON TÄRKEÄÄ?

Hengitys on suora keino vaikuttaa hermoston tilaan. Hengityksen avulla vireystilan ja stressin säätely on mahdollista jokaiselle!

Stressi saa meidät hengittämään enemmän, ja hengityksen tasapaino saattaa ajan kanssa järkkyä. Tasapainoinen hengitys on terveysteko, joka heijastaa vaikutuksensa jokaiseen kehon järjestelmään.

Hengitystä voi käyttää tietoisesti, mutta ymmärrys hengityksen syvemmistä ulottuvuuksista on olennaista autenttisen yhteyden luomiselle itseen ja lopulta, toipumiseen kaikilla tasoilla.

Hengityksen ja hengitystyöskentelyn (breathwork) maailma on laaja. Myyttejä ja suoranaista väärää tietoa viljellään laajalti. Hengitystyökalupakin perustaminen tieteelliseen tietoon, fysiologian ja anatomian ymmärrykseen ja somaattiseen psykologiaan hyödyttää sinua ja asiakkaitasi. Toisaalta on tärkeää oppia erottamaan, milloin käytettävät menetelmät perustuvat jonkun toisen tradition ymmärrykseen ihmissysteemistä ja mihin käyttöön nämä menetelmät sopivat.

Hengitystavat vaikuttavat itsetuntoon, itseluottamukseen ja kommunikaation sujuvuuteen. Hengitys on olennainen osa tapaasi ilmaista itseäsi ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Hengityksellä on mahdollista luoda syvää yhteyttä muihin.

Ihminen ei ole kone. Voimakkaat tunnetilat, traumat, elämänkokemukset ja matala kehotietoisuus ovat kaikki näkyvissä hengityksessä. Kun vaikutat hengitykseen, vaikutat koko olemukseesi. On tärkeää oppia kunnioittamaan hengitystä eri perspektiiveistä, yksilöllisyys huomioonottaen.

Muun muassa univaikeuksia, ahdistusta, pelkotiloja, keskittymishaasteita, ruoansulatusongelmia, korkeaa verenpainetta ja alhaisia energiatasoja voi hoitaa tehokkaasti hengityksen avulla. Myös astmaan, allergioihin, tulehdustiloihin, kipuun, kuorsaukseen, uniapneaan ja muihin hengityksen häiriötiloihin voi saada helpotusta hengitysharjoittelun keinoin.

Hengityksellä voi rakentaa sekä fysiologista että psykologista resilienssiä - kykyä surffata elämän aalloilla ja vahvistua. Hyvä resilienssi edesauttaa hyvää suorituskykyä elämän eri osa-alueilla.

Epätasapainoinen hengitys korreloi vahvasti erilaisten kroonisten tilojen ja sairauksien kanssa. Laadukkaalle hengitysohjaukselle on todella tarvetta! Terveydenhuollon ammattilaisten, valmentajien, joogaopettajien, psykologien ja terapeuttien on hyvä ymmärtää hengitystä ja sen vaikutusta kehomielikokonaisuuteen.

Koska epätasapainoinen hengitys usein aiheuttaa kehon jännitystiloja, on tärkeää oppia somaattisia harjoitteita jännitteiden purkamiseen ja tasapainon palauttamiseen.

Kaikki eivät valitse meditaatiota/mindfulnessia rauhoittumisen tai palautumisen harjoitukseksi. Hiljaiset harjoitukset saattavat nostaa pintaan ahdistusta ja epämiellyttäviä tunteita. Hengityksen taitava käyttö on monille käyttökelpoisempi portti oman sisäisen maailman tutkailuun.

KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU?

Hengitys Unlimited -hengitysvalmentajan koulutus on tarkoitettu

 1. 1
  Erilaisille valmentajille (life coach, health coach), jotka haluavat laajentaa ymmärrystä hengityksestä, hermostosta ja somaattisista työkaluista palvellakseen asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmalla tavalla
 2. 2
  Joogaopettajille - lisäämään hengityksen ja haluttujen hermostollisten vaikutusten ohjaamisen taitoa, ymmärtämään pranayamatekniikoiden periaatteita ja tavoitteita, ohjaamaan pranayamaa 
 3. 3
  Terveydenhuollon ammattilaisille
 4. 4
  Fysioterapeuteille ja muille kehoterapeuteille
 5. 5
  Psykologeille, psykoterapeuteille ja työnohjaajille - hyödyntämään hengitystyökaluja, somaattisia harjoitteita ja polyvagaalista näkökulmaa työssä
 6. 6
  Muille mielenterveyden ammattilaisille (jotka työskentelevät esimerkiksi burnout-, masennus- ja/tai CFS/ME-tapausten kanssa)
 7. 7
  Personal trainereille ja fitnessvalmentajille - auttamaan asiakkaita paremmassa palautumisessa, treenaamaan turvallisemmin ja lisäämään aerobista kapasiteettia hengitysvalmennuksen keinoin 
 8. 8
  Luokanopettajille, lastentarhanopettajille, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille 
 9. 9
  HR-ammattilaisille ja vuorovaikutustyötä tekeville
 10. 10
  Syvällistä ymmärrystä, tarkkaa tieteellistä tietoa ja tutkimuksen antia arvostaville, jotka eivät säikähdä hengityksen h e n k i s i i n / h e n g e l l i s i i n ulottuvuuksiin tutustumista
 11. 11
  Täydentävää koulutusta ja lisätyökaluja asiakastyöhön etsiville
 12. 12
  Heille, jotka ovat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä, luonnollisista keinoista stressin ja vireystilan säätelyyn, palautumiseen ja paranemiseen, oman äänen löytämisestä ja terveiden rajojen asettamisesta

Koulutus ei ehkä ole sinua varten, jos

 • uuden tiedon omaksuminen tuntuu tällä hetkellä liian raskaalta. Koulutus antaa laajan tietopohjan, joka tukee sinua sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti loppuelämäsi ajan. Jos olet tällä hetkellä uupunut, erittäin kiireinen tai tilanteesi on muulla tavalla akuutti eivätkä voimavarasi välttämättä riitä hengityksen maailmaan syventymiseen, kuuntele itseäsi ja harkitse osallistumista tilanteesi valossa.
 • jos etsit pikaratkaisuja omiin haasteisiisi tai ihmelääkettä palautumiseen ja vireystilan säätelyyn. Hengitysvalmennus kuten muukin valmennus tarkoittaa opitun tiedon soveltamista omaan tai asiakkaan tilanteeseen, asiakkaan aitoa kohtaamista ja motivoimista muutokseen. Valmennus on prosessi, kuten on hengityskin.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Hengitys Unlimited -hengitysvalmentajan koulutus on monialainen. Tämä tarkoittaa, että ei ole yhtä hengitystekniikkaa, -metodia tai -traditiota, johon koulutus nojaa. Koulutuksessa opit soveltamaan perusperiaatteita joukkoon erilaisia tilanteita ja asiakkaita. Opit suuren joukon erilaisia tekniikoita ja ymmärrät, milloin ja miksi niitä kannattaa käyttää.

Opit valmentamaan niin arkipäiväisten vireystilahaasteiden kanssa painivia, hengityksen ongelmatilanteista kärsiviä, suorituskyvyn kasvattamisesta kiinnostuneita, urheilijoita ja jopa lapsia. Opit myös fasilitioimaan hengitysryhmiä ja halutessasi transformatiivisia breathwork-sessioita.

Taustastasi ja toiveistasi riippuen voit siis erikoistua tämän koulutuksen pohjalta tiettyyn kohderyhmään ja rakentaa palvelusi itsesi näköiseksi.

Tämä kartta saattaa auttaa sinua hahmottamaan, mihin Hengitys Unlimited -koulutus sijoittuu hengitysmodaliteettien laajassa kentässä. Keskittyminen on kolmessa teemassa:

 • Hengitys terveyden & suorituskyvyn tukena
 • Hengitys itsesäätelyn & yhteissäätelyn tukena
 • Transformoiva hengitys
hengitysvalmentajakoulutus-periaatteet

MODUULI 1

HENGITYKSEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

 • Funktionaalinen vs dysfunktionaalinen hengitys
 • Kuinka hengitys liittyy kaikkiin kehomielen toimintoihin
 • Hengityksen biomekaniikka ja biokemia
 • Pallea, funktionaalinen liike, asento ja core
 • Vieraileva opettaja: Siiri Himberg
hengitys-verkkokurssi-sykli

MODUULI 2

HENGITYS, HERMOSTO JA TUNTEET

 • Hengityksen psykofysiologia
 • Hengitys, aivot ja hermosto
 • Kehomieliyhteys ja aivotutkimuksen näkökulma (osa 1)
 • Vagushermo, polyvagaalinen teoria ja koettu turvan tunne
 • Krooninen ja traumaattinen stressi
 • Kapasitetti-ikkuna ja vireystilan säätely lähestymistapana valmennukseen
hengitys-verkkokurssi-luonnollinen-hengitys

MODUULI 3

HENGITYS JA KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI

 • Hengityksellä paraneminen. Miksi ja miten epätasapainotila syntyy, ja kuinka hengitys liittyy tähän prosessiin?
 • Kuinka hengitys lähestymistapana on auttanut ihmisiä hallitsemaan, lievittämään ja jopa parantamaan oireyhtymiä ja epätasapainotiloja?
 • Hengitys ja kipu
 • Hengityksen biokemia (osa 2)
 • Tutustuminen hengitysvalmennusprosessiin
 • Testaus ja asiakkaan tilan arvioiminen
 • Protokollat / metodit:
 • Buteyko-metodi
 • Hengityksen pidätykset
 • Intermittent Hypoxic Training
 • Hallittu hyperventilaatio
 • Breathwork
hengitys-verkkokurssi-pallea

MODUULI 4

HENGITYSVALMENNUKSEN SYVENTÄVÄ OSUUS, ERITYISRYHMÄT JA PROTOKOLLAT

 • Aivotutkimuksen näkökulma (osa 2)
 • Hengityksen henkiset / hengelliset ulottuvuudet
 • Hengitys, jooga ja pranayama
 • Urheilijan hengitysvalmennus
 • Hengitys äänen tukemisessa ja esiintymistaitojen vahvistamisessa + äänen käyttö valmennustyössä
 • Neljän hengitysohjelman opettelu, harjoittelu ja ohjaaminen
 • Eettinen valmennus ja markkinointi
 • Markkinointi, hinnoittelu, paketointi ja sosiaalinen media
 • Oman äänen löytäminen hengitysvalmennuksen kentällä
 • Palautteet koeasiakkaista ja kotitentistä
hengitys-verkkokurssi-yhteys

MITÄ SAAT KOULUTUKSESTA?

 • Tiedot ja taidot toimia hengitysvalmentajana, ottaa vastaan yksilöasiakkaita ja ohjata hengitysryhmiä
 • Rutkasti hengitysharjoituksia, somaattisia harjoituksia, rentoutusharjoituksia ja hengitysmeditaatioita kuin myös 4 valmista pidempää hengitysohjelmaa asiakastyössä käytettäväksi
 • Työkaluja hengityksen vapauttamiseen, hermoston säätelyyn, tunnesäätelyyn ja kokonaisvaltaiseen toipumiseen
 • Valmennustyökalupakin, joka on hyödyllinen kaikilla elämän osa-alueilla (oli sitten kyse liike-elämästä, lapsiperhearjesta tai haastavista vuorovaikutustilanteista)
 • Valmiuden pitää esityksiä ja kursseja hengityksestä ja vireystilan säätelystä
 • ENNAKKO: Saat Hengitys Unlimited -verkkokurssin rajattomaan käyttöön. Kurssin materiaalin opiskeleminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle. Kurssi sisältää myös rutkasti harjoituksia, joten voit aloittaa oman hengitysharjoittelun vaikka heti! 
 • ENNAKKO: Kolme webinaaritallennetta (Hengitys ja resilienssi, Hengitys ja kipu, Joogin hengitys), joiden avulla pureudut Hengitys Unlimited -kurssin jälkeen syvemmin valittuihin teemoihin.
 • Koulutusmanuaalin paperisena ja slidet digitaalisesti
 • Kolme mentorointitapaamista ryhmässä koulutuksen jälkeen (syksy 2024)
 • Kotitentin suorittamisen jälkeen saat Hengitys Unlimited™ Hengitysvalmentajan sertifikaatin. Jos olet joogaopettaja ja rekisteröitynyt Yoga Allianceen, voit lisäksi hakea 100 jatkokoulutustuntia suoraan Yoga Alliancelta. 

Sinulla ei tarvitse olla

 • aikaisempaa kokemusta valmennuksesta, hengitystyöskentelystä, joogasta, somatiikasta tai mindfulnessista. Kaikki kokemus voi kuitenkin auttaa matkalla osaavaksi hengitysvalmentajaksi.
 • halua toimia hengitysvalmentajana ammatillisesti. Koulutukseen voi osallistua myös puhtaasti itsensä kehittämisen ja hengitykseen tutustumisen tarkoituksissa. Huomaa kuitenkin, että harjoittelemme protokollia erilaisiin tilanteisiin kuin myös manuaalisia tekniikoita hengityksen avaamiseksi, joten avoimuus parityöskentelyyn ja toisten ohjaamiseen koulutuksen aikana on välttämätöntä. 

TÄRKEÄÄ!


Hengitysvalmentajana et kouluttaudu diagnosoimaan, hoitamaan tai parantamaan sairauksia tai oireyhtymiä. Koulutuksessa opit, mitkä asiat kuuluvat hengitysvalmentajan työnkuvaan. Hengitysvalmentajana ymmärrät, että terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat lääkkeiden ja hoitojen määräämisestä. Toisaalta ymmärrät, että hengitys on uskomattoman terapeuttinen työkalu, joka sopii tukemaan aivan jokaisen terveyttä ja hyvinvointia.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ

Ilmoittaudu odotuslistalle, niin kuulet ensimmäisenä vuonna 2025 alkavasta koulutuksesta.

KOULUTTAJAT

hengitysvalmentajakoulutus-sanni

SANNI PARKKINEN

HENGITYSVALMENTAJA, E-RYT 500H JOOGAOPETTAJA, YACEP, LIFE COACH

Sanni toimii koulutuksen pääkouluttajana. Hän on kehomielitekniikoiden ammattilainen ja kehittää itseään jatkuvasti ymmärtämään yhä syvemmin, kuinka dynaaminen ja moniulotteinen systeemi ihminen on. Sanni on toiminut täysipäiväisenä valmentajana ja joogaopettajana vuodesta 2014, ottaa vastaan hengitysvalmennusasiakkaita ja kouluttaa päätyökseen uusia hengitysvalmentajia niin Norjassa kuin Suomessa.

Työssään Sanni keskittyy hermoston terveyteen, hengitykseen ja kehon viisauden kunnioittamiseen. Viimeisten vuosien aikana hän on uppoutunut somaattiseen työskentelyyn ja eri kehomieliharjoituksiin vahvan joogataustan lisäksi. Sanni opiskelee työn ohella yliopistotutkintoa psykologiasta ja on erityisen kiinnostunut aivotutkimuksesta, kehomieliyhteydestä ja kehon luonnollisista paranemisprosesseista. Hänen intohimonaan on tutkia länsimaisen tutkimuksen ja viisaustraditioiden välisiä yhtymäkohtia.

Sanni on valmentanut satoja ihmisiä vapauttamaan ja toiminnallistamaan hengityksensä. Hän muokkaa jatkuvasti metodeitaan kohdatakseen asiakkaansa siellä, missä he ovat, mikä on johdattanut hänet ymmärtämään hengitystä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Ei ole olemassa one-size-fits-all -ratkaisuja. Sannin lähestyminen hengitykseen on monialaista ja johtaa inspiraationsa monista eri hengitysmodaliteeteista: Buteyko-metodi, Integratiivinen hengitysterapia, Breathwork, Wim Hof, jooga, taolaisuus, Somatic Experiencing, Feldenkrais, Bartenieff ja traumaterapia (muiden muassa).

Sannin pääopettajat hengitysvalmennuksen saralla ovat Rosalba Courtney ja Kasper van der Meulen. Lisätiedot Sannin koulutustaustasta voit lukea ->

hengitysvalmentajakoulutus-siiri

SIIRI HIMBERG

OSTEOPAATTI, E-RYT 500H JOOGAOPETTAJA, VEDISTEN MANTROJEN OPETTAJA, TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN OHJAAJA, FIRSTBEAT LIFE -ASIANTUNTIJA

Siiri on osteopaatti sekä joogan ja liikkeen ohjaaja. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Vastaanotolla hoidetaan muun muassa erilaisia kiputiloja, rasitusvaivoja, huimausta ja uupumista. Siiri hoitaa myös lapsia ja vauvoja.

Osteopaattina anatomia ja fysiologia on Siirin sydäntä lähellä ja jatkuvan innoituksen aihe. Elävä keho kantaa kuitenkin aina mukanaan tarinoita ja historian, joten ihmisen kehomieli on yksilöllinen ja herkkä kokonaisuus. Siiri lähestyy sekä yksilöterapian että joogan opetusta kunnioittamalla tätä kokonaisuutta. Palautuminen ja hengitys on jatkuvasti toistuva ja korostuva aihe, sillä ympäristömme ja kulttuurimme luo todellisia haasteita palautumisen tielle. Onneksi kuitenkin on keinoja, joilla tukea terveyttä.

Siiri korostaa tutkitun tiedon merkitystä sekä kriittistä suhtautumista kuulopuheisiin, myytteihin ja traditioihinkin. Hengitysvalmentajan koulutuksessa Siirin osuus käsittelee hengityksen toiminnallista anatomiaa ja biomekaniikkaa sekä hengityksen hermostollisia yhteyksiä.

LISÄKSI RETRIITTIOSUUDESSA LUENNOITSIJOINA TOIMIVAT

 • PETRI BERNDTSON - hengitysfilosofi
 • HENRI PARVIAINEN - Pohjoismaiden ainoa hengitysvalmentajien liiketoimintaan erikoistunut myynnin ja markkinoinnin ammattilainen

KOULUTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄT

1. MODUULI: 12.-14.4.2024 (pe-su)

2. MODUULI: 24.-26.5.2024 (pe-su)

3. MODUULI: 28.-30.6.2024 (pe-su)

4. MODUULI: RETRIITTIMUOTOINEN OPETUS 14.-18.8.2024 (ke-su)


1.-3. moduuli

Koulutuspäivien aikataulu:

Perjantait klo 15-20

Lauantait klo 10-18

Sunnuntait klo 10-17

Kolmen ensimmäisen moduulin koulutuspaikkana toimii Shakta Joogakoulu Helsingin Kalasatamassa. Koulutus on lähtökohtaisesti kokonaan lähiopetusta, mutta sopimuksen mukaan ja hyvin perustein yhden-kaksi kolmesta lähiviikonlopusta voi käydä etänä Zoomin välityksellä. Nämä tulee sopia erikseen ennen koulutuksen alkamista. Sairaustapauksissa viikonloppujen opetusta voi seurata Zoomissa, mutta opetusta ei järjestetä onlineopetusta priorisoiden.


4. moduuli

Koulutuksen retriittiosuus pidetään Villa Sagassa Kirkkonummella, noin 30 minuutin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Opetuspäivät alkavat noin klo 9.30 ja päättyvät noin klo 18.30. Opetuspäiviin voi osallistua ilman paikan päällä majoittumista. Läsnäolo retriittiosuudessa on edellytys koulutuksen suorittamiselle.

Majoittuminen tapahtuu 2-4 hengen huoneissa, ja käytössämme on koko Villa Saga kaikkine ihanine yksityiskohtineen. Sauna lämpiää joka ilta, ja iltaisin on mahdollista järjestää vapaata toimintaa kuten äänimaljarentoutuksia ja rumpupiirejä.

Koulutukseen sisältyvä retriittiosuus mahdollistaa syvemmän uppoutumisen hengityksen maailmaan. Viisi päivää täynnä harjoituksia, luentoja ja sopivasti vapaa-aikaa voi kokemukseni mukaan olla hyvin transformatiivinen aikajakso. Retriitillä keskitymme myös energeettiseen työskentelyyn.

Retriittimoduulissa meille kokkailee ruuat mahtava vegaanikokki Mariia Ruusunlahti.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta sisältää koulutusmaksun ja retriittiosuuden majoitus- ja ruokailukustannukset. Jos hankit koulutuksen yrityksesi kautta, voit vähentää arvonlisäveron koko paketista. 

 • Kokonaishinta 2310 € (sisältää alv 24 % - alviton: 1863 €)


Maksu

Paikan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 500 € (sis alv 24 %). Varausmaksua ei palauteta peruutustilanteessa, mutta maksun voi käyttää vuoden 2025 koulutukseen tai johonkin muuhun Manasten palveluun.

Loppuosa kokonaishinnasta (1810 €) maksetaan joko yhdessä tai kolmessa erässä siten, että ensimmäisen erän eräpäivä on 15.3. TAI 15.4., mikäli ilmoittautuminen tapahtuu maaliskuun puolella. Seuraavat erät (jos maksu tapahtuu kolmessa erässä) erääntyvät kuukausittain aina 15. päivä. Myös räätälöity maksusuunnitelma (4 tai 5 erää) on mahdollinen, mutta erien tulee olla maksettuna ennen kolmatta koulutusviikonloppua. Maksuja ei palauteta peruutustilanteessa (mikäli asiakas peruuttaa osallistumisensa), ja koulutuksen alkamisen jälkeen tapahtuva peruminen ei vapauta asiakasta koko koulutushinnan maksamisesta maksusuunnitelman mukaisesti.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ

Ilmoittaudu odotuslistalle, niin kuulet ensimmäisenä vuonna 2025 alkavasta koulutuksesta.

KOMMENTTEJA TYYTYVÄISILTÄ ASIAKKAILTA

hengityvalmentaja-krista

Lähdin koulutukseen oivaltaessani hengitysharjoittelun tärkeyden ja hyödyt hyvinvoinnin kannalta. Halusin syventää ymmärrystäni aiheesta, parantaa omaa hengityksen laatua sekä saada enemmän valmiuksia auttaa myös muita hengityshaasteiden parissa.


Sainkin koulutuksesta valtavasti tietoa ja opin erilaisia hengitystekniikoita ja -ohjelmia eri tarkoituksiin, lähtökohtiin ja tilanteisiin. Huomaan positiivisia muutoksia myös kehossani ja hengityksessäni kaiken harjoittelun jälkeen. Koulutus oli hyvin rakennettu ja laadultaan tasokas. Verkkokurssin materiaalit, noin kuukauden välein liveopetus ja mahdollisuus myös osittaiseen etäopetukseen oli toimiva ja joustava. Kotitehtävät osioiden välissä tukivat ja motivoivat omaa harjoittelua. Viimeinen osio retriittiin päätti koulutuksen ihanasti. Koulutuksen jälkeen jäi iso kasa materiaaleja aiheen opiskeluun ja kertaamiseen. 


Sannilla on syvää osaamista, kokemusta ja viisautta, opetus oli selkeää ja myös omia käsityksiä haastavaa. Koulutus tukee myös erinomaisesti työtäni sairaanhoitajana ja joogaopettajana. Valitsin tämän koulutuksen mm. sen sisällön laajuuden, toteutuksen ja kokonaisvaltaisuuden perusteella. Voin suositella koulutusta ehdottomasti eteenpäin.


Krista Kallioinen


hengitysvalmentaja-timo

Päätin osallistua koulutukseen oppiakseni hengittämään optimaalisemmin ja löytääkseni keinoja hermoston rauhoittamiseen ja palautumiseen. Lisäksi mielessä oli, että voisin (ehkä) alkaa opettamaan myös muille kyseisiä taitoja. Nyt olen aivan innoissani siitä, että PÄÄSEN opettamaan myös muille oppimaani! Myös omaan elämiseen ja olemiseen tuli valtava määrä puuttuvia työkaluja ja hyvinvoinnin määrä lisääntyi jo koulutuksen aikana. Koulutus antoi suuren määrän teoreettista tietoa liittyen hengitykseen, anatomiaan, kehomieliyhteyteen, ylipäätään kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmekoneisto ihmisen toiminnasta. Lisäksi teimme paljon erilaisia hengitys-ja somatiikkaharjoitteita sekä kehonkäyttötekniikoita. Koulutus oli erittäin laadukas ja kattava. Pääopettaja ja apuopettajat kaikki alansa ammattilaisia ja heidän seurassa oli helppo olla. Suosittelen koulutusta ehdottomasti jos aihealue kiinnostaa!!


Timo Toivonen


Päätin osallistua koulutukseen syventääkseni tietoa ihmisen hyvinvoinnista, hengityksen ollessa kuitenkin oleellinen osa elämää ja sitä miten me voimme. Haaveilin siitä, että voisin auttaa itseäni ja muita hyvinvoinnin saralla tulevaisuudessa. Sain koulutuksesta tietoa ja käytännön oppeja, sekä ennenkaikkea syvempää ymmärrystä hengityksestä ja sen laajasta vaikutuksesta.


Paras asia koko koulutuksessa on sen laajuus ja nimenomaan kokonaisvaltainen suhtautuminen hengitykseen. Samalla se oli matka itseen jonka aikana oppi uusia näkökulmia myös itsestään. Laadultaan koulutus on hyvä, huomioon ottaen sen, että siihen kuuluu niin monta eri näkökulmaa. Arvostan hurjasti Sannin kokoamaa pakettia jotta kaikille koulutuksen käyneille jäisi ymmärrys nimenomaan aiheen moniuloittuvuudesta. Teoriat käytiin ytimekkäästi ja selkeästi, asiat toistuivat monesti joten kertausta tuli myös kivasti. Materiaalia saatiin paljon niin kirjallisessa kuin videon muodossa vielä ennen koulutusta käydyn ennakkomateriaalin eli Hengitys Unlimited kurssimateriaalien päälle. Sannin kokoama manuaali on ollut myös erittäin hyvä ja hyödyllinen. Siellä on hyvin tiivistetyssä muodossa kaikki tärkeimmät asiat.


Koulutuksen aikana meitä kannustettiin oman tyylin ja ”äänen” löytämiseen valmennustyössä joka ainakin itselleni oli hyvin tärkeää, ettei oletus ole kopioida Sannia vaan hyödyntää kaikkea oppimaansa ja luoda oma tyyli. Kouluttajana ja opettajana Sanni on rennon jämpti ja aina valmis auttamaan. Sannilla on paljon arvokasta kokemusta ja tietotaitoa, on ollut etuoikeus olla Sannin oppilaana. Suosittelisin ja olen suositellutkin jo usealle henkilölle koulutusta.

Tiia


hengitysvalmentaja-heidi

Osallistuin koulutukseen, koska sen sisältö kuulosti juuri siltä mitä olin tietämättäni etsinyt. Ilmoittautuessani minulla oli takana muutama vuosi joogaa ja olin kokeillut muutamia hengitysharjoituksia. Molemmista olin saanut apuja arjessa jaksamiseen. Ajattelin, että haluan tulevaisuudessa jakaa näitä työkaluja myös muille.


Koulutuksen edetessä huomasin sen olevan laajan tietomäärän lisäksi myös matka itseeni. Voin väittää olevani iloisempi ihminen nyt koulutuksen ja sen tarjoaman kasvumatkan jälkeen. Koulutuksen viimeisen moduulin aikana vahvistui ajatus siitä, että haluan auttaa tulevaisuudessa myös muita voimaan paremmin hengityksen avulla. Tietomäärä oli todella laaja ja Sanni kattoi koulutuksessa todella ison määrän eri näkökulmia hengitykseen niin idästä kuin lännen tuoreimmista tutkimuksista. Teorian ohessa teimme tietenkin myös hengitysharjoituksia ja niitäkin piisasi monenlaisia. Erityisen antoisaa oli oppia erilaisia kehollisia liikeharjoituksia osana kehotietoisuuden lisäämistä.


Suosittelen nimenomaan tätä Sannin koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kokonaisvaltaisesti hengityksen ihmeellisestä maailmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kohti parempaa hyvinvointia.


Heidi Jylhä-Ollila


hengitysvalmentaja-pekka

Olen havainnut aiemmassa työssäni, hengityksen merkityksen valmistautumiseen ja palautumiseen. Olen opiskellut vuosikausia erilaisilla hengityskoulutuksissa ja päätin osallistua vielä Sannin verkkokurssille. Verkkokurssi yllätti monipuolisuudellaan ja laajuudellaan, siksi hain hengitysvalmentajakoulutukseen. Sain tutustua syvällisesti hengityksen periaatteisiin ja tutkimuksiin. Käsittelimme useita erilaisia hengityksen tyylisuuntia ja teimme lukuisia hyviä harjoituksia, sekä nautimme luentojen moninaisuudesta. Tutustuin myös hienoon opiskelijaporukkaan, sekä ennen kaikkea Sannin ammattitaitoon ja laatuun. Erityisesti sain lisätietoa visualisuuden merkityksestä, hermoston laajemmasta ymmärryksestä ja kehomielen kokemuksellisuudesta. Sanni on Superkouluttaja! Hänen tietomääränsä on huikea. Ulkopuoliset luennoitsijat ja vieraileva opettaja oli hyvin valittu ja toivat lisäarvoa. Jos haluat monipuolisen ja laadukkaan koulutuksen, niin silloin hae tähän koulutukseen!

Pekka Penttilä


Tunsin sydämessäni syksyllä 2022, että haluan löytää uuden koulutuksen, joka auttaa minua kehittymään ja syventymään ihmisenä, hoitajana ja tulevana valmentajana. Hengitys oli ollut mielessäni jo vuosia. Törmäsin facebookissa ilmoitukseen tulevasta hengitysvalmentajan koulutuksesta ja se oli siinä. Tunsin heti, että tämä on minulle oikea vaihtoehto. Rakastan uuden opiskeluun liittyvää luovaa prosessia. Siis silloin, kun aihe kiinnostaa ja innostaa minua syvästi. Matka oli mahtava ja inspiroiva. Ja matkaan kuului myös epätoivon hetkiä. Kasvoin sekä ihmisenä että ammatillisesti. Nyt kun retriitti on ohi, on ollut vähän tyhjä olo. Hengitysharjoitukset ovat muuttaneet sitä miltä tuntuu olla omassa kehossa. Ne ovat avanneet minulle uuden maailman. Nyt on enemmän kuin tarpeeksi työkaluja jatkoon. Sanni on erittäin antelias sisällön ja harjoitusten määrässä. Koulutuksen sisältö on syvällinen ja kaikesta näkee, että kouluttaja osaa asiansa. Erittäin vaikuttunut olin Sannin kyvystä kannatella tilaa ja säädellä omaa vireystilaansa. Harjoittelu kotona on tehty toimivaksi, kun löytyy videoita teoriasta ja videoita/äänitiedostoja harjoituksista. Joukossa myös iso määrä somaattisia harjoituksia. Mistä tykkäsin. Ehdottomasti suosittelen koulutusta eteenpäin!


Sirpa Aunula


Minulla on ollut vuosia (vuosikymmeniä?) hankaluuksia hengittämisessä. Hankaluuksia on ollut ihan arjen hengittämisessä, mutta erityisesti liikkuessa. On tuntunut, että virtaavan hengityksen tiellä on paljon esteitä. Jokunen vuosi sitten törmäsin netissä Sannin Hengitys unlimited -kurssiin. Koin löytäneeni ensimmäistä kertaa ihmisen, joka tietää, mistä puhun, kun puhun hengityshaasteistani. Opin termin dysfunktionaalinen hengitys. Ajattelin silloin -ja ajattelen yhä- ettei kukaan (ainakaan Suomessa) ole yhtä monipuolisesti ja syvällisesti perehtynyt hengityksen ulottuvuuksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuin Sanni. Ennen Hengitys unlimited -kurssia olin hakenut apua monista eri tahoista. Jotain helpotusta toki löytyikin, mutta yksi asiantuntija tiesi yhdestä puolesta (esim. fyysinen) ja toinen toisesta (esim. psyykkinen). Vasta Sannin kurssilla nämä asiat nivoutuivat yhteen. Osallistuin Hengitysvalmentajan koulutukseen syventääkseni tietoani. Toivoin samalla saavani tiedon ja harjoitusten myötä konkreettista hyötyä omaankin tilanteeseeni. Sisällöllisesti kurssi oli todella kattava ja monipuolinen. Myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat olivat mielestäni todella päteviä ja täydensivät kurssia hyvin. Tässä eräänä syyskesän iltana laitoin ystävälleni hersyävän ääniviestin ajellessani jalkapalloharjoituksista kotiin: "Arvaa mitä!? Mää hengitin äsken paremmin kuin varmaan, öö, kymmeneen vuoteen! Hengitin niin kuin normaalit ihmiset!" Lämmin kiitos Sanni <3

Anu


💚🙏✨Olen superkiitollinen tästä kurssista! Olen esiintyvä tanssitaiteilija ja olen kamppaillut pitkäaikaisen väsymyksen kanssa. Liityin kurssille saadakseni syvempää tietoa hengityksestä ja terveydestä toiveissa ymmärtää itseäni paremmin. Teorian ja käytännön yhdistelmä on todella auttanut yhdistämään tiedonmuruset ja ymmärtämään hengitystä sekä kehollisesti että älyllisesti.

Koko kurssin aikana tulin yhä enemmän tietoiseksi omasta hengityksestäni. Opin, että olen krooninen hyperventiloija, pidätän tiedostamatta hengitystäni, eikä palleani pääse liikkumaan kunnolla. Juurrutttamalla kurssilla opittuja asioita jokapäiväiseen elämääni voin vihdoin levätä rauhassa hengityksessäni. Tunnen syvempää yhteyttä itseeni ja minulla on enemmän työkaluja hermoston säätelyyn. Tämä on todella tärkeää tietoa, ja olen inspiroitunut jakamaan sitä eteenpäin.

Sanni on loistava opettaja, jolla on paljon tietoa ja sydäntä. Kurssin aikana tutustuimme hengitystyöskentelyn erilaisiin traditioihin ja metodeihin pitäen aina keskiössä hengityksen toiminnallisuuden. Pidin todella paljon Sannin tieteellisestä fokuksesta unohtamatta hengityksen henkisiä/hengellisiä aspektejä. Vierailevat opettajat laajensivat näkemystämme hengityksestä. Suosittelen lämpimästi hengitysvalmentajan koulutusta kaikille hengityksestä kiinnostuneille.

Veslemøy Miranda Frengstad

Koulutuksen osallistuja Norjassa

KOULUTUS ON TÄNNÄ

Ilmoittaudu odotuslistalle, niin kuulet ensimmäisenä vuonna 2025 alkavasta koulutuksesta.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mikä on Hengitys Unlimited™ -metodi?

Hengitys Unlimited™ alkoi kasvaa Sannin hengitysverkkokurssin myötä. Metodi lähestyy hengitystä kokonaisvaltaisella tavalla ja perustuu muun muassa Buteyko-metodiin, integratiiviseen hengitysterapiaan, breathworkiin, joogaan, taolaisuuteen ja somaattiseen työskentelyyn (Somatic Experiencing, Bartenieff ja Feldenkrais). Sanni on kouluttautunut laaja-alaisesti hengityksen parissa, ja yhden metodin opettamisen sijaan on valinnut yhdistää ne yhden ja saman katon alle holistiseksi monialaiseksi koulutukseksi.

Mikä tässä koulutuksessa on erityistä?

Opit koulutuksessa laajan valikoiman erilaisia hengitystekniikoita ja -menetelmiä, joita voit harjoitella itsenäisesti ja ohjata muille. Tavoitteena on, että tulevat valmentajat ymmärtävät
- miksi tiettyä tekniikkaa/menetelmää käytetään
- milloin sitä käytetään
- millainen lähestymistapa sopii erilaisille ihmisille ja erilaisiin tilanteisiin

Opit soveltamaan hengitys- ja hermostotietoutta monenlaisiin tilanteisiin ja asiakkaisiin. Opit myös joukon somaattisia työkaluja hengitystyökalujen rinnalla. Lisäksi saat 4 valmista hengitysohjelmaa heti käytettäväksi asiakastyössä. Tutustut koulutuksessa myös somaattiseen psykologiaan ja hengityksen rooliin kehityksessä, tunnesäätelyssä ja vuorovaikutuksessa.

Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajakoulutus on kattavin ja laaja-alaisin suomenkielinen hengityskoulutus, jonka sisältö hakee vertaistaan myös Suomen ulkopuolella.

Saako koulutuksesta sertifikaatin?

Kotitentin (joka voi olla asiakascase) hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat 100h Hengitys Unlimited™ hengitysvalmentajasertifioinnin. Jos olet joogaopettaja ja rekisteröitynyt Yoga Allianceen, voit hakea 100 jatkokoulutustuntia. Sertifioinnin jälkeen voit kutsua itseäsi esimerkiksi hengitysohjaajaksi, hengitysvalmentajaksi, hengityscoachiksi tai breathwork-ohjaajaksi. Jos työskentelet jo terapeuttisesti, voit kutsua itseäsi myös hengitysterapeutiksi. Sertifikaatti on mahdollista saada myös englanniksi, koska samainen koulutus pyörii Norjassa nimellä Breathing Unlimited™ Breath Coach Training.

Milloin koulutus pitää maksaa?

Paikan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 500 € (sis alv 24 %). Varausmaksua ei palauteta peruutustilanteessa, mutta maksun voi käyttää vuoden 2025 koulutukseen tai johonkin muuhun Manasten palveluun.

Loppuosa kokonaishinnasta (1810 €) maksetaan joko yhdessä tai kolmessa erässä siten, että ensimmäisen erän eräpäivä on 15.3. TAI 15.4., mikäli ilmoittautuminen tapahtuu maaliskuun puolella. Seuraavat erät (jos maksu tapahtuu kolmessa erässä) erääntyvät kuukausittain aina 15. päivä. Myös räätälöity maksusuunnitelma (4 tai 5 erää) on mahdollinen, mutta erien tulee olla maksettuna ennen kolmatta koulutusviikonloppua. Maksuja ei palauteta peruutustilanteessa (mikäli asiakas peruuttaa osallistumisensa), ja koulutuksen alkamisen jälkeen tapahtuva peruminen ei vapauta asiakasta koko koulutushinnan maksamisesta maksusuunnitelman mukaisesti..

Jos haluat saada lisätietoja koulutuksesta tai mietit mukaanlähtöä, autan sinua mielelläni. Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen sanni(a)manaste.fi - keskustellaan!

Vastaan aina viesteihin, joten jos et saa vastausta 24h sisällä viestin lähettämisestä, katso roskapostikansiosi tai ota uudelleen yhteyttä!

Kiitos ja lämpimästi tervetuloa mukaan koulutukseen!

KOULUTUS ON TÄYNNÄ

Ilmoittaudu odotuslistalle, niin kuulet ensimmäisenä vuonna 2025 alkavasta koulutuksesta.

 © Sanni Parkkinen / Manaste Oy | Tietosuojaseloste

Seuraa somessa:

Facebook

Instagram