manaste-logo-transparentb

HENGITYS

UNLIMITED

HENGITYSVALMENTAJAN KOULUTUS (100h)

Haluatko auttaa ihmisiä hengittämään vapaammin, säätelemään vireystilaa vaivattomasti, kasvattamaan suorituskykyä, hoitamaan kroonisia vaivoja ja tuntemaan olonsa hyväksi omissa nahoissa?

Kouluttaudu sertifioiduksi hengitysvalmentajaksi osaavissa käsissä! Osallistu hengitysvalmentajakoulutukseen Helsingissä (osan koulutuksesta voi käydä etänä).

manaste-logo-transparentb

HENGITYS

UNLIMITED

HENGITYS-

VALMENTAJAN

KOULUTUS (100h)

Haluatko auttaa ihmisiä hengittämään vapaammin, säätelemään vireystilaa vaivattomasti, kasvattamaan suorituskykyä, hoitamaan kroonisia vaivoja ja tuntemaan olonsa hyväksi omissa nahoissa?

Kouluttaudu sertifioiduksi hengitysvalmentajaksi osaavissa käsissä! Osallistu hengitysvalmentajan koulutukseen Helsingissä (osan koulutuksesta voi käydä etänä).

HANKI TAIDOT TYÖSKENNELLÄ

 • Asiakkaiden kanssa, joilla on haasteita stressin, alipalautumisen, ahdistuneisuuden, jännityksen, pelon, unen, kipujen ja kolotusten, keskittymiskyvyn, ruoansulatuksen, alhaisen energian tai itseluottamuksen kanssa
 • Erilaisten hengityksen haasteiden, dysfunktionaalisen hengityksen, toiminnallisten hengityshäiriöiden tai kroonisten tilojen kanssa
 • Suorituskyvyn kasvattamisesta kiinnostuneiden (urheilijoiden, kuntoilijoiden, johtohenkilöiden) kanssa

PÄÄPERIAATTEET

 • Kehollinen painotus (embodiment)
 • Traumainformoitu
 • Hermoston hyvinvointiin keskittyvä
 • Tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva mutta hengitystä moniulotteisesti arvostava
 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteen & elämään

4 MODUULIA

 1. 1
  Hengityksen anatomia ja fysiologia
 2. 2
  Hengitys, hermosto ja tunteet
 3. 3
  Hengitys ja holistinen hyvinvointi
 4. 4
  Hengitysvalmennuksen syventävä osuus: protokollat, hengitysohjelmat, hengitys suorituskyvyn kasvattajana, urheilijan hengitys, joogin hengitys + hengitysvalmennus ammattina 

Hengitysvalmentajan koulutus on enemmän kuin matka hengityksen maailmaan. Se on matka kehollisuuteen ja sisäisen virtasi äärelle, ihon alle.

MIKSI NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HENGITYSVALMENNUS HOLISTISELLA OTTEELLA ON TÄRKEÄÄ?

Hengitys on suora keino vaikuttaa hermoston tilaan. Hengityksen avulla vireystilan ja stressin säätely on mahdollista jokaiselle!

Stressi saa meidät hengittämään enemmän, ja hengityksen tasapaino saattaa ajan kanssa järkkyä. Tasapainoinen hengitys on terveysteko, joka heijastaa vaikutuksensa jokaiseen kehon järjestelmään.

Hengitystä voi käyttää tietoisesti, mutta ymmärrys hengityksen syvemmistä ulottuvuuksista on olennaista autenttisen yhteyden luomiselle itseen ja lopulta, toipumiseen kaikilla tasoilla.

Hengityksen ja hengitystyöskentelyn (breathwork) maailma on laaja. Myyttejä ja suoranaista väärää tietoa viljellään laajalti. Hengitystyökalupakin perustaminen tieteelliseen tietoon, fysiologian ja anatomian ymmärrykseen ja somaattiseen psykologiaan hyödyttää sinua ja asiakkaitasi. Toisaalta on tärkeää oppia erottamaan, milloin käytettävät menetelmät perustuvat jonkun toisen tradition ymmärrykseen ihmissysteemistä ja mihin käyttöön nämä menetelmät sopivat.

Hengitystavat vaikuttavat itsetuntoon, itseluottamukseen ja kommunikaation sujuvuuteen. Hengitys on olennainen osa tapaasi ilmaista itseäsi ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Hengityksellä on mahdollista luoda syvää yhteyttä muihin.

Ihminen ei ole kone. Voimakkaat tunnetilat, traumat, elämänkokemukset ja matala kehotietoisuus ovat kaikki näkyvissä hengityksessä. Kun vaikutat hengitykseen, vaikutat koko olemukseesi. On tärkeää oppia kunnioittamaan hengitystä eri perspektiiveistä, yksilöllisyys huomioonottaen.

Muun muassa univaikeuksia, ahdistusta, pelkotiloja, keskittymishaasteita, ruoansulatusongelmia, korkeaa verenpainetta ja alhaisia energiatasoja voi hoitaa tehokkaasti hengityksen avulla. Myös astmaan, allergioihin, tulehdustiloihin, kipuun, kuorsaukseen, uniapneaan ja muihin hengityksen häiriötiloihin voi saada helpotusta hengitysharjoittelun keinoin.

Hengityksellä voi rakentaa sekä fysiologista että psykologista resilienssiä - kykyä surffata elämän aalloilla ja vahvistua. Hyvä resilienssi edesauttaa hyvää suorituskykyä elämän eri osa-alueilla.

Epätasapainoinen hengitys korreloi vahvasti erilaisten kroonisten tilojen ja sairauksien kanssa. Laadukkaalle hengitysohjaukselle on todella tarvetta! Terveydenhuollon ammattilaisten, valmentajien, joogaopettajien, psykologien ja terapeuttien on hyvä ymmärtää hengitystä ja sen vaikutusta kehomielikokonaisuuteen.

Koska epätasapainoinen hengitys usein aiheuttaa kehon jännitystiloja, on tärkeää oppia somaattisia harjoitteita jännitteiden purkamiseen ja tasapainon palauttamiseen.

Kaikki eivät valitse meditaatiota/mindfulnessia rauhoittumisen tai palautumisen harjoitukseksi. Hiljaiset harjoitukset saattavat nostaa pintaan ahdistusta ja epämiellyttäviä tunteita. Hengityksen taitava käyttö on monille käyttökelpoisempi portti oman sisäisen maailman tutkailuun.

KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU?

Hengitys Unlimited -hengitysvalmentajan koulutus on tarkoitettu

 1. 1
  Erilaisille valmentajille (life coach, health coach), jotka haluavat laajentaa ymmärrystä hengityksestä, hermostosta ja somaattisista työkaluista palvellakseen asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmalla tavalla
 2. 2
  Joogaopettajille - lisäämään hengityksen ja haluttujen hermostollisten vaikutusten ohjaamisen taitoa, ymmärtämään pranayamatekniikoiden periaatteita ja tavoitteita, ohjaamaan pranayamaa 
 3. 3
  Terveydenhuollon ammattilaisille
 4. 4
  Fysioterapeuteille ja muille kehoterapeuteille
 5. 5
  Psykologeille, psykoterapeuteille ja työnohjaajille - hyödyntämään hengitystyökaluja, somaattisia harjoitteita ja polyvagaalista näkökulmaa työssä
 6. 6
  Muille mielenterveyden ammattilaisille (jotka työskentelevät esimerkiksi burnout-, masennus- ja/tai CFS/ME-tapausten kanssa)
 7. 7
  Personal trainereille ja fitnessvalmentajille - auttamaan asiakkaita paremmassa palautumisessa, treenaamaan turvallisemmin ja lisäämään aerobista kapasiteettia hengitysvalmennuksen keinoin 
 8. 8
  Luokanopettajille, lastentarhanopettajille, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille 
 9. 9
  HR-ammattilaisille ja vuorovaikutustyötä tekeville
 10. 10
  Syvällistä ymmärrystä, tarkkaa tieteellistä tietoa ja tutkimuksen antia arvostaville, jotka eivät säikähdä hengityksen h e n k i s i i n / h e n g e l l i s i i n ulottuvuuksiin tutustumista
 11. 11
  Täydentävää koulutusta ja lisätyökaluja asiakastyöhön etsiville
 12. 12
  Heille, jotka ovat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä, luonnollisista keinoista stressin ja vireystilan säätelyyn, palautumiseen ja paranemiseen, oman äänen löytämisestä ja terveiden rajojen asettamisesta

Koulutus ei ehkä ole sinua varten, jos

 • uuden tiedon omaksuminen tuntuu tällä hetkellä liian raskaalta. Koulutus antaa laajan tietopohjan, joka tukee sinua sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti loppuelämäsi ajan. Jos olet tällä hetkellä uupunut, erittäin kiireinen tai tilanteesi on muulla tavalla akuutti eivätkä voimavarasi välttämättä riitä hengityksen maailmaan syventymiseen, kuuntele itseäsi ja harkitse osallistumista tilanteesi valossa.
 • jos etsit pikaratkaisuja omiin haasteisiisi tai ihmelääkettä palautumiseen ja vireystilan säätelyyn. Hengitysvalmennus kuten muukin valmennus tarkoittaa opitun tiedon soveltamista omaan tai asiakkaan tilanteeseen, asiakkaan aitoa kohtaamista ja motivoimista muutokseen. Valmennus on prosessi, kuten on hengityskin.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Hengitys Unlimited -hengitysvalmentajan koulutus on monialainen. Tämä tarkoittaa, että ei ole yhtä hengitystekniikkaa, -metodia tai -traditiota, johon koulutus nojaa. Koulutuksessa opit soveltamaan perusperiaatteita joukkoon erilaisia tilanteita ja asiakkaita. Opit suuren joukon erilaisia tekniikoita ja ymmärrät, milloin ja miksi niitä kannattaa käyttää.

Opit valmentamaan niin arkipäiväisten vireystilahaasteiden kanssa painivia, hengityksen ongelmatilanteista kärsiviä, suorituskyvyn kasvattamisesta kiinnostuneita, urheilijoita ja jopa lapsia. Opit myös fasilitioimaan hengitysryhmiä ja halutessasi transformatiivisia breathwork-sessioita.

Taustastasi ja toiveistasi riippuen voit siis erikoistua tämän koulutuksen pohjalta tiettyyn kohderyhmään ja rakentaa palvelusi itsesi näköiseksi.

Tämä kartta saattaa auttaa sinua hahmottamaan, mihin Hengitys Unlimited -koulutus sijoittuu hengitysmodaliteettien laajassa kentässä. Keskittyminen on kolmessa teemassa:

 • Hengitys terveyden & suorituskyvyn tukena
 • Hengitys itsesäätelyn & yhteissäätelyn tukena
 • Transformoiva hengitys
hengitysvalmentajakoulutus-periaatteet

MODUULI 1

HENGITYKSEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

 • Funktionaalinen vs dysfunktionaalinen hengitys
 • Kuinka hengitys liittyy kaikkiin kehomielen toimintoihin
 • Hengityksen biomekaniikka ja biokemia
 • Pallea, funktionaalinen liike, asento ja core
 • Vieraileva opettaja: Siiri Himberg
hengitys-verkkokurssi-sykli

MODUULI 2

HENGITYS, HERMOSTO JA TUNTEET

 • Hengityksen psykofysiologia
 • Hengitys, aivot ja hermosto
 • Kehomieliyhteys ja aivotutkimuksen näkökulma (osa 1)
 • Vagushermo, polyvagaalinen teoria ja koettu turvan tunne
 • Krooninen ja traumaattinen stressi
 • Kapasitetti-ikkuna ja vireystilan säätely lähestymistapana valmennukseen
hengitys-verkkokurssi-luonnollinen-hengitys

MODUULI 3

HENGITYS JA KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI

 • Hengityksellä paraneminen. Miksi ja miten epätasapainotila syntyy, ja kuinka hengitys liittyy tähän prosessiin?
 • Kuinka hengitys lähestymistapana on auttanut ihmisiä hallitsemaan, lievittämään ja jopa parantamaan oireyhtymiä ja epätasapainotiloja?
 • Hengitys ja kipu
 • Hengityksen biokemia (osa 2)
 • Tutustuminen hengitysvalmennusprosessiin
 • Testaus ja asiakkaan tilan arvioiminen
 • Protokollat / metodit:
 • Buteyko-metodi
 • Hengityksen pidätykset
 • Intermittent Hypoxic Training
 • Hallittu hyperventilaatio
 • Breathwork
hengitys-verkkokurssi-pallea

MODUULI 4

HENGITYSVALMENNUKSEN SYVENTÄVÄ OSUUS, ERITYISRYHMÄT JA PROTOKOLLAT

 • Aivotutkimuksen näkökulma (osa 2)
 • Hengityksen henkiset / hengelliset ulottuvuudet
 • Hengitys, jooga ja pranayama
 • Urheilijan hengitysvalmennus
 • Hengitys äänen tukemisessa ja esiintymistaitojen vahvistamisessa + äänen käyttö valmennustyössä
 • Neljän hengitysohjelman opettelu, harjoittelu ja ohjaaminen
 • Eettinen valmennus ja markkinointi
 • Markkinointi, hinnoittelu, paketointi ja sosiaalinen media
 • Oman äänen löytäminen hengitysvalmennuksen kentällä
 • Palautteet koeasiakkaista ja kotitentistä
hengitys-verkkokurssi-yhteys

MITÄ SAAT KOULUTUKSESTA?

 • Tiedot ja taidot toimia hengitysvalmentajana, ottaa vastaan yksilöasiakkaita ja ohjata hengitysryhmiä
 • Rutkasti hengitysharjoituksia, somaattisia harjoituksia, rentoutusharjoituksia ja hengitysmeditaatioita kuin myös 4 valmista pidempää hengitysohjelmaa asiakastyössä käytettäväksi
 • Työkaluja hengityksen vapauttamiseen, hermoston säätelyyn, tunnesäätelyyn ja kokonaisvaltaiseen toipumiseen
 • Valmennustyökalupakin, joka on hyödyllinen kaikilla elämän osa-alueilla (oli sitten kyse liike-elämästä, lapsiperhearjesta tai haastavista vuorovaikutustilanteista)
 • Valmiuden pitää esityksiä ja kursseja hengityksestä ja vireystilan säätelystä
 • ENNAKKO: Saat Hengitys Unlimited -verkkokurssin rajattomaan käyttöön. Kurssin materiaalin opiskeleminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle. Kurssi sisältää myös rutkasti harjoituksia, joten voit aloittaa oman hengitysharjoittelun vaikka heti! 
 • ENNAKKO: Kolme webinaaritallennetta (Hengitys ja resilienssi, Hengitys ja kipu, Joogin hengitys), joiden avulla pureudut Hengitys Unlimited -kurssin jälkeen syvemmin valittuihin teemoihin.
 • Kotitentin suorittamisen jälkeen saat Hengitys Unlimited™ Hengitysvalmentajan sertifikaatin. Jos olet joogaopettaja ja rekisteröitynyt Yoga Allianceen, voit lisäksi hakea 100 jatkokoulutustuntia suoraan Yoga Alliancelta. 

Sinulla ei tarvitse olla

 • aikaisempaa kokemusta valmennuksesta, hengitystyöskentelystä, joogasta, somatiikasta tai mindfulnessista. Kaikki kokemus voi kuitenkin auttaa matkalla osaavaksi hengitysvalmentajaksi.
 • halua toimia hengitysvalmentajana ammatillisesti. Koulutukseen voi osallistua myös puhtaasti itsensä kehittämisen ja hengitykseen tutustumisen tarkoituksissa. Huomaa kuitenkin, että harjoittelemme protokollia erilaisiin tilanteisiin kuin myös manuaalisia tekniikoita hengityksen avaamiseksi, joten avoimuus parityöskentelyyn ja toisten ohjaamiseen koulutuksen aikana on välttämätöntä. 

TÄRKEÄÄ!


Hengitysvalmentajana et kouluttaudu diagnosoimaan, hoitamaan tai parantamaan sairauksia tai oireyhtymiä. Koulutuksessa opit, mitkä asiat kuuluvat hengitysvalmentajan työnkuvaan. Hengitysvalmentajana ymmärrät, että terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat lääkkeiden ja hoitojen määräämisestä. Toisaalta ymmärrät, että hengitys on uskomattoman terapeuttinen työkalu, joka sopii tukemaan aivan jokaisen terveyttä ja hyvinvointia.

PAIKAT OVAT JAOSSA NYT

KOULUTTAJAT

hengitysvalmentajakoulutus-sanni

SANNI PARKKINEN

HENGITYSVALMENTAJA, E-RYT 500H JOOGAOPETTAJA, YACEP, LIFE COACH

Sanni toimii koulutuksen pääkouluttajana. Hän on kehomielitekniikoiden ammattilainen ja kehittää itseään jatkuvasti ymmärtämään yhä syvemmin, kuinka dynaaminen ja moniulotteinen systeemi ihminen on. Sanni on toiminut täysipäiväisenä valmentajana ja joogaopettajana vuodesta 2014, ottaa vastaan hengitysvalmennusasiakkaita ja kouluttaa päätyökseen uusia hengitysvalmentajia niin Norjassa kuin Suomessa.

Työssään Sanni keskittyy hermoston terveyteen, hengitykseen ja kehon viisauden kunnioittamiseen. Viimeisten vuosien aikana hän on uppoutunut somaattiseen työskentelyyn ja eri kehomieliharjoituksiin vahvan joogataustan lisäksi. Sanni opiskelee työn ohella yliopistotutkintoa psykologiasta ja on erityisen kiinnostunut aivotutkimuksesta, kehomieliyhteydestä ja kehon luonnollisista paranemisprosesseista. Hänen intohimonaan on tutkia länsimaisen tutkimuksen ja viisaustraditioiden välisiä yhtymäkohtia.

Sanni on valmentanut satoja ihmisiä vapauttamaan ja toiminnallistamaan hengityksensä. Hän muokkaa jatkuvasti metodeitaan kohdatakseen asiakkaansa siellä, missä he ovat, mikä on johdattanut hänet ymmärtämään hengitystä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Ei ole olemassa one-size-fits-all -ratkaisuja. Sannin lähestyminen hengitykseen on monialaista ja johtaa inspiraationsa monista eri hengitysmodaliteeteista: Buteyko-metodi, Integratiivinen hengitysterapia, Breathwork, Wim Hof, jooga, taolaisuus, Somatic Experiencing, Feldenkrais, Bartenieff ja traumaterapia (muiden muassa).

Sannin pääopettajat hengitysvalmennuksen saralla ovat Rosalba Courtney ja Kasper van der Meulen. Lisätiedot Sannin koulutustaustasta voit lukea ->

hengitysvalmentajakoulutus-siiri

SIIRI HIMBERG

OSTEOPAATTI, E-RYT 500H JOOGAOPETTAJA, VEDISTEN MANTROJEN OPETTAJA, TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN OHJAAJA, FIRSTBEAT LIFE -ASIANTUNTIJA

Siiri on osteopaatti sekä joogan ja liikkeen ohjaaja. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Vastaanotolla hoidetaan muun muassa erilaisia kiputiloja, rasitusvaivoja, huimausta ja uupumista. Siiri hoitaa myös lapsia ja vauvoja.

Osteopaattina anatomia ja fysiologia on Siirin sydäntä lähellä ja jatkuvan innoituksen aihe. Elävä keho kantaa kuitenkin aina mukanaan tarinoita ja historian, joten ihmisen kehomieli on yksilöllinen ja herkkä kokonaisuus. Siiri lähestyy sekä yksilöterapian että joogan opetusta kunnioittamalla tätä kokonaisuutta. Palautuminen ja hengitys on jatkuvasti toistuva ja korostuva aihe, sillä ympäristömme ja kulttuurimme luo todellisia haasteita palautumisen tielle. Onneksi kuitenkin on keinoja, joilla tukea terveyttä.

Siiri korostaa tutkitun tiedon merkitystä sekä kriittistä suhtautumista kuulopuheisiin, myytteihin ja traditioihinkin. Hengitysvalmentajan koulutuksessa Siirin osuus käsittelee hengityksen toiminnallista anatomiaa ja biomekaniikkaa sekä hengityksen hermostollisia yhteyksiä.

KOULUTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄT

1. MODUULI: 12.-14.4.2024 (pe-su)

2. MODUULI: 24.-26.5.2024 (pe-su)

3. MODUULI: 28.-30.6.2024 (pe-su)

4. MODUULI: RETRIITTIMUOTOINEN OPETUS päivämäärät tulossa (ke-su)


1.-3. moduuli

Koulutuspäivien aikataulu:

Perjantait klo 15-20

Lauantait klo 10-18

Sunnuntait klo 10-17

Kolmen ensimmäisen moduulin koulutuspaikkana toimii Shakta Joogakoulu Helsingin Kalasatamassa. Koulutus on lähtökohtaisesti kokonaan lähiopetusta, mutta sopimuksen mukaan ja hyvin perustein yhden-kaksi kolmesta lähiviikonlopusta voi käydä etänä Zoomin välityksellä. Nämä tulee sopia erikseen ennen koulutuksen alkamista. Sairaustapauksissa viikonloppujen opetusta voi seurata Zoomissa, mutta opetusta ei järjestetä onlineopetusta priorisoiden.


4. moduuli

Koulutuksen retriittiosuus pidetään Villa Sagassa Kirkkonummella, noin 30 minuutin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Opetuspäivät alkavat noin klo 9.30 ja päättyvät noin klo 18.30. Opetuspäiviin voi osallistua ilman paikan päällä majoittumista. Läsnäolo retriittiosuudessa on edellytys koulutuksen suorittamiselle.

Retriittimoduulissa meille kokkailee ruuat mahtava vegaanikokki Mariia Ruusunlahti.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta muodostuu kahdesta osasta: koulutusmaksusta ja retriitin majoitus- ja ruokailukustannuksista. Jos hankit koulutuksen yrityksesi kautta, voit vähentää arvonlisäveron molemmista osista. 

 • Koulutusmaksu: 1950 € (sisältää alv 24 %)
 • Retriitin majoitus ja ruokailut: tulossa (sisältää alv 24 %)

Retriittiosuuteen on mahdollista osallistua ilman majoituksen ja ruokailujen hankkimista. Jos et majoitu Villa Sagassa, voit kuitenkin hankkia päivien lounaat yhteishintaan xx € (sisältää alv 24 %).


Maksu

Paikan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 500 € (sis alv 24 %). Varausmaksua ei palauteta peruutustilanteessa, mutta maksun voi käyttää vuoden 2025 koulutukseen tai johonkin muuhun Manasten palveluun.

Loppuosa koulutusmaksusta (1450 €) maksetaan joko yhdessä tai kolmessa erässä siten, että ensimmäisen erän eräpäivä on 15.2.2024. Seuraavat erät (jos maksu tapahtuu kolmessa erässä) erääntyvät 15.3.2024 ja 15.4.2024. Maksuja ei palauteta peruutustilanteessa.

Retriitin majoitus- ja ruokailukulut laskutetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

PAIKAT OVAT JAOSSA NYT

KOMMENTTEJA TYYTYVÄISILTÄ ASIAKKAILTA

Hyvinvointivalmentajana ja joogaterapeuttina olen aina kiinnostunut tiedosta, metodeista ja työkaluista, jotka mahdollistavat sen, että asiakkaani hyötyvät osaamisestani parhaalla mahdollisella tavalla.


Sannin järjestämän hengitysvalmentajan koulutuksen sisältö on tällä hetkellä yksi hyödyllisimmistä ja jopa välttämättömimmistä asioista oppia, ymmärtää ja välittää eteenpäin. Sannilla on valtavasti osaamista, hän on fantastinen kommunikoija ja tiedon lähde. Tämä on korkealaatuinen ammattimaisesti toteutettu koulutus, joka pohjautuu vahvasti kansainväliseen tutkimukseen ja näyttöön perustuviin menetelmiin.

Tämä on kokonaisvaltainen koulutus, joka kattaa kaikki tasot ja teemat mitä tulee hengityksen terveyttä edistävään rooliin. Niin ennaltaehkäisevästi kuin myös siitä näkökulmasta, kuinka muuttaa, parantaa ja korjata epäsuotuisia hengitystapoja, palautua paremmin ja toipua.

Minulle henkilökohtaisesti tämä koulutus oli käännekohta. Luulin, että hengitin hyvin ja että autonominen hermostoni oli priimakunnossa. Kunnes aloin tutkia koulutuksen teoriaa ja käytäntöä omassa elämässäni. Suhteeni hengitykseen on ennen ja jälkeen hengitysvalmentajakoulutuksen.

Ingrid, 54 vuotta

Koulutuksen osallistuja Norjassa

💚🙏✨Olen superkiitollinen tästä kurssista! Olen esiintyvä tanssitaiteilija ja olen kamppaillut pitkäaikaisen väsymyksen kanssa. Liityin kurssille saadakseni syvempää tietoa hengityksestä ja terveydestä toiveissa ymmärtää itseäni paremmin. Teorian ja käytännön yhdistelmä on todella auttanut yhdistämään tiedonmuruset ja ymmärtämään hengitystä sekä kehollisesti että älyllisesti.

Koko kurssin aikana tulin yhä enemmän tietoiseksi omasta hengityksestäni. Opin, että olen krooninen hyperventiloija, pidätän tiedostamatta hengitystäni, eikä palleani pääse liikkumaan kunnolla. Juurrutttamalla kurssilla opittuja asioita jokapäiväiseen elämääni voin vihdoin levätä rauhassa hengityksessäni. Tunnen syvempää yhteyttä itseeni ja minulla on enemmän työkaluja hermoston säätelyyn. Tämä on todella tärkeää tietoa, ja olen inspiroitunut jakamaan sitä eteenpäin.

Sanni on loistava opettaja, jolla on paljon tietoa ja sydäntä. Kurssin aikana tutustuimme hengitystyöskentelyn erilaisiin traditioihin ja metodeihin pitäen aina keskiössä hengityksen toiminnallisuuden. Pidin todella paljon Sannin tieteellisestä fokuksesta unohtamatta hengityksen henkisiä/hengellisiä aspektejä. Vierailevat opettajat laajensivat näkemystämme hengityksestä. Suosittelen lämpimästi hengitysvalmentajan koulutusta kaikille hengityksestä kiinnostuneille.

Veslemøy Miranda Frengstad

Koulutuksen osallistuja Norjassa

Suosittelen tätä koulutusta lämpimästi. Sanni on loistava opettaja, äärimmäisen oivaltava, avoin ja nöyrä. Transformaatio jota ei kannata missata!

Nicola Marsh

Koulutuksen osallistuja Norjassa

Hain koulutukseen, jotta voin tarjota potilailleni hengitysohjausta ahdistuneisuuteen. Halusin myös itse saada apua ja harjoituksia kiireiseen arkipäivään.


Jo ensimmäisen kokoontumisen jälkeen tunsin kehoni pehmenevän, sain enemmän energiaa enkä huomannut, että olimme keskellä pimeintä talviaikaa samalla tavalla kuin aiempina vuosina. Viiden kokoontumiskerran aikana olemme sukeltaneet syvälle hengitystieteeseen. Sanni on todella osaava luennoitsija. Hän valaisee hengitystä monista ammatillisista perspektiiveistä ja traditioista käsin lännestä itään.


Meillä oppilailla on vankka teoriapohja mukanamme koulutuksen jälkeen. Samalla olemme kouluttautuneet jakamaan eteenpäin sitä, kuinka hengitys ja liike harmonisoivat keho-mieltä. Olemme myös valmiita ohjaamaan ja auttamaan ihmisiä heidän hengityshaasteissaan.


Suosittelen ehdottomasti koulutusta. Kodin lääkekaapissa on monia asioita, jotka voi heittää menemään hyvän hengityksen ja itsesäätelytaidon oppimisen myötä. Kiitos Sanni, kiitos!

Kjellrun Reitan Nordtømme

Koulutuksen osallistuja Norjassa

Osallistuin koulutukseen saadakseni lisätyökaluja työtäni varten mutta myös itseäni ajatellen. Koulutus on ollut erittäin hyödyllinen. Perusteellinen sukellus hengitysteemaan sitoutuneelta ja äärimmäisen taitavalta opettajalta. Hyvä yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä, mikä on antanut minulle ymmärrystä siitä, kuinka hengitys voi toimia työkaluna parempaan arkeen. Suosittelen koulutusta ehdottomasti!

Vera

Koulutuksen osallistuja Norjassa

Hain koulutukseen, kun sattumalta törmäsin Sannin tarjontaan Instagramissa. Ja olen niin kiitollinen, että päätin hypätä mukaan matkaan. Koulutus on transformatiivinen, enkä malta odottaa, että saan jakaa tätä tietoutta ja tarjota ihmisille mahdollisuutta löytää heidän oma “hengitysjälkensä” ja yhteys itseen hengityksen avulla.


Sannin luoma koulutussisältö on ollut järjestään selkeää, syvällistä ja erittäin informatiivista. Koen, että olen saanut teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Sanni on selkeä ja kertaa asioita koko matkan ajan. Hän jakaa teorian hyvin ja tuo meidät takaisin suuremman kuvan äärelle, hengityksen, kehon, sielun, luonnon ja syklien väliseen yhteyteen. Vierailevat opettajat antavat koulutukselle lisäboostia. Koulutus on kattanut kaiken tarpeellisen: biokemian, biomekaniikan, anatomian, fysiologian - hengitys keskiössä koko ajan. Harjoitukset ja käytäntö heijastavat teoriaa ja tuovat keho-mielen rauhan tilaan, yhteyteen omaan sisäiseen maailmaan.


Suuret kiitokset matkasta sinun ja muiden osallistujien kanssa, Sanni. Koulutus on ollut todellinen ilo ja antanut minulle työkaluja elämän ylä- ja alamäkiä varten. Suosittelen koulutusta jokaiselle, joka haluaa sukeltaa syvälle tähän mahtavaan maailmaan!

Maria Hole Dokken

Koulutuksen osallistuja Norjassa

Luentosi ovat kuin taidetta - niin hienosti koottuja tietopaketteja. Niitä oli ilo kuunnella ja katsoa. Harvoin voi olla nettikurssiin näin tyytyväinen, ja luottavainen siihen että asiat on tehty viimeisen päälle hyvin. Olen iloinen että teet työksesi sitä mitä teet! Itse olin vähän laiska tekemään käytännön harjoituksia (tai selitin itselleni ettei ole aikaa taaperon kanssa arjessa), mutta viimein kaikki on tehty. Hyödyllisintä itselleni on ollut ehkä se, kun olen huomannut elämän arkisissa tilanteissa jännittäväni hengitystä ja kehoani, ja sitten pystynyt vaikuttamaan siihen tietoisesti, ja myös pohtimaan syvällisemmin miksi vaikka jossain ryhmätilanteissa en koe oloani rennoksi ja vapaaksi. Hengitys auttaa sen huomaamaan, ja siten voin harjoitella rentoutumista ja yleistä turvan kokemuksen tunnetta. Voin silloin tällöin kuunnella hengitystäni - mutta hengitys kuuntelee aina minua (etenkin tiedostamatonta puolta).

Jenni, Kuopio, 33 v.

Hengitys Unlimited -kurssin osallistuja

Sain kurssilta paljon tietoa ja ymmärrystä hengityksestä kokonaisuutena. Käsitys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta lisääntyi ja täsmentyi. Monella tapaa ajattelua ja kokemusta avartava kurssi. Harjoitukset toimivat hyvin ymmärryksen ja kokemuksen syventäjinä. Kosketus itseen myös fyysisesti lisääntyi. Kiitos hienosti rakennetusta kurssista!

Anne, Helsinki

Hengitys Unlimited -kurssin osallistuja

Hyvä, selkeä, looginen eteneminen auttoi opiskelussa ja harjoitusten tekemisessä. Hyödynsin opittua asiaa omilla joogatunneillani ja jokaisessa ryhmässä heräsi mielenkiinto virtaavan, luonnolliseen hengitykseen ja sen monipuoliseen merkitykseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja toisinpäin. Monilla oli hengitys "kateissa", jotain mitä ei tiedostettu ja hengiteltiin paradoksaalisesti.

Mirja, Vantaa, 64 v.

Hengitys Unlimited -kurssin osallistuja

PAIKAT OVAT JAOSSA NYT

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mikä on Hengitys Unlimited™ -metodi?

Hengitys Unlimited™ alkoi kasvaa Sannin hengitysverkkokurssin myötä. Metodi lähestyy hengitystä kokonaisvaltaisella tavalla ja perustuu muun muassa Buteyko-metodiin, integratiiviseen hengitysterapiaan, breathworkiin, joogaan, taolaisuuteen ja somaattiseen työskentelyyn (Somatic Experiencing, Bartenieff ja Feldenkrais). Sanni on kouluttautunut laaja-alaisesti hengityksen parissa, ja yhden metodin opettamisen sijaan on valinnut yhdistää ne yhden ja saman katon alle holistiseksi monialaiseksi koulutukseksi.

Mikä tässä koulutuksessa on erityistä?

Opit koulutuksessa laajan valikoiman erilaisia hengitystekniikoita ja -menetelmiä, joita voit harjoitella itsenäisesti ja ohjata muille. Tavoitteena on, että tulevat valmentajat ymmärtävät
- miksi tiettyä tekniikkaa/menetelmää käytetään
- milloin sitä käytetään
- millainen lähestymistapa sopii erilaisille ihmisille ja erilaisiin tilanteisiin

Opit soveltamaan hengitys- ja hermostotietoutta monenlaisiin tilanteisiin ja asiakkaisiin. Opit myös joukon somaattisia työkaluja hengitystyökalujen rinnalla. Lisäksi saat 4 valmista hengitysohjelmaa heti käytettäväksi asiakastyössä. Tutustut koulutuksessa myös somaattiseen psykologiaan ja hengityksen rooliin kehityksessä, tunnesäätelyssä ja vuorovaikutuksessa.

Hengitys Unlimited™ -hengitysvalmentajakoulutus on kattavin ja laaja-alaisin suomenkielinen hengityskoulutus, jonka sisältö hakee vertaistaan myös Suomen ulkopuolella.

Saako koulutuksesta sertifikaatin?

Kotitentin (joka voi olla asiakascase) hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat 100h Hengitys Unlimited™ hengitysvalmentajasertifioinnin. Jos olet joogaopettaja ja rekisteröitynyt Yoga Allianceen, voit hakea 100 jatkokoulutustuntia. Sertifioinnin jälkeen voit kutsua itseäsi esimerkiksi hengitysohjaajaksi, hengitysvalmentajaksi, hengityscoachiksi tai breathwork-ohjaajaksi. Jos työskentelet jo terapeuttisesti, voit kutsua itseäsi myös hengitysterapeutiksi. Sertifikaatti on mahdollista saada myös englanniksi, koska samainen koulutus pyörii Norjassa nimellä Breathing Unlimited™ Breath Coach Training.

Milloin koulutus pitää maksaa?

Paikan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 500 € (sis alv 24 %). Varausmaksua ei palauteta peruutustilanteessa, mutta maksun voi käyttää vuoden 2024 koulutukseen tai johonkin muuhun Manasten palveluun.

Loppuosa koulutusmaksusta (1390 €) maksetaan joko yhdessä tai kolmessa erässä siten, että ensimmäisen erän eräpäivä on 21.2.2023. Seuraavat erät (jos maksu tapahtuu kolmessa erässä) erääntyvät 21.3.2023 ja 21.4.2023. Maksuja ei palauteta peruutustilanteessa.

Retriitin majoitus- ja ruokailukulut laskutetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana, heinä-elokuussa 2023.

Jos haluat saada lisätietoja koulutuksesta tai mietit mukaanlähtöä, autan sinua mielelläni. Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen sanni(a)manaste.fi - keskustellaan!

Vastaan aina viesteihin, joten jos et saa vastausta 24h sisällä viestin lähettämisestä, katso roskapostikansiosi tai ota uudelleen yhteyttä!

Kiitos ja lämpimästi tervetuloa mukaan koulutukseen!

PAIKAT OVAT JAOSSA NYT

 © Sanni Parkkinen / Manaste Oy | Tietosuojaseloste

Seuraa somessa:

Facebook

Instagram